Oppimisen tukena

Vanhemmalle ja lapselle: Oppivat Educationin toiminnan lähtökohtana on, että Sinä, peruskouluikäisen lapsen tai nuoren vanhempi, saat keinoja tukea lapsesi oppimista sekä koulunkäyntiä. Olet kohderyhmäämme erityisesti silloin, kun lapsellasi on jonkinlaisia tuettavia oppimisen haasteita tai kaipaat itse vanhempana tukea erilaisissa pedagogisissa haasteissa. Haluamme tukea sekä Sinua vanhempana että lapsesi oppimista laajasti erilaisissa oppimiseen liittyvissä teemoissa. Me Oppivat Educationilla haluamme olla mukana luomassa lapsille ja nuorille eheämpää koulupolkua yhdessä Sinun ja koulun ammattilaisten kanssa!  Tarjoamme yksityisopetusta ja konsultaatiota lähitoteutuksena Oulun ja pk-seudun alueilla ja etänä kattaen muun Suomen ja maailman. Pääset varaamaan palveluitamme sähköpostitse info(at)oppivat.fi tai suoraan ”palvelut” -osiosta.

Kasvattajalle: Oppivat Education haluaa tuoda erityispedagogiikan yhä isommaksi osaksi koulujen ja päiväkotien toimintaa, jotta jokaisella kasvattajalla olisi tietoa ja taitoa toimia arjen tilanteissa lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen kannalta optimaalisin keinoin. Haluamme tuoda erityispedagogiikan osaksi jokaisen kasvattajan työkalupakkia! Kasvattaja, me olemme Sinua varten! 

Yrityksille: Teemme yritysyhteistöitä muun muassa sosiaalisessa mediassa meidän @oppivat alustalla Instagramissa tai suoraan yhteistyökumppanin alustalla ns. UGC-yhteistyön muodossa. Kirjoitamme blogi- ja verkkosivutekstejä oppimiseen, erityispedagogiikan eri teemoihin sekä erilaisiin opetus- ja oppimateriaaleihin liittyen. Lisäksi tarjoamme myyntitiimeille tuotekoulutusta pedagogisista tuotteista, kuten erilaisista oppimisen apuvälineistä, joita käytämme monipuolisesti arkityössämme erityisopettajina. Arvokas tieto tuotteiden konkreettisesta käytöstä ja hyödyistä lisää myyntitiiminne tuotetietoisuutta ja asiantuntijuutta, jonka avulla myyntiä on mahdollista kasvattaa. Ota meihin yhteyttä info(at)oppivat.fi tai sivustolta löytyvän lomakkeen kautta!

Me olemme:

Asiantunteva

Innovatiivinen

Helposti lähestyttävä

Mihin tähtäämme toiminnallamme?

Oppivat Education Oy pyrkii olemaan edelläkävijä koulutussektorin uudistumisessa ja haluamme olla mukana kehittämässä koulutussektorin toimintakulttuuria. Ajattelemme, että meidän avullamme vanhempi pystyy tukemaan lapsensa koulunkäyntiä ja siihen liittyviä haasteita, ja sitä kautta mahdollistaa hänelle eheän koulupolun. Erilaisten oppimisen vaikeuksien noustessa yhä yleisemmiksi haasteiksi lasten ja nuorten koulupolulla, on vanhemman ja kodin tarjoaman tuen merkitys lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin kasvamassa yhä suurempaan rooliin. Haluamme auttaa Sinua, peruskouluikäisen vanhempi tai kasvattaja, lapsesi opetus- ja kasvatustyössä, jotta lasten ja nuorten koulupolku olisi mahdollisimman eheä ja oppiminen tehokasta ja pitkäjänteistä.

Tulevien vuosien aikana Oppivat Education Oy pyrkii kasvattamaan toimintaansa niin palvelutarjonnan kuin maantieteellisen saatavuuden osalta. Tulevaisuudessa haluamme olla koulutussektorilla maanlaajuisesti tunnettu ja luotettava toimija, joka auttaa niin lapsia ja heidän vanhempiaan, mutta myös koulutusalan asiantuntijoita oppimisen ja erityispedagogiikan teemoissa. Teemme jatkuvaa kehitystyötä, jotta tulevaisuudessa jokaisella vanhemmalla olisi mahdollisuus tukea lapsensa koulunkäyntiä ja jokaisella lapsella mahdollisuus eheään koulupolkuun, oppimisen haasteista riippumatta.

Arvot, joihin toimintamme perustuu:

Välittävä ja empaattinen kohtaaminen on yksi toimintamme keskeisimmistä kulmakivistä. Haluamme omalla toiminnallamme luoda välittäviä ja empaattisia kohtaamisia niin asiakkaidemme kuin yhteistyötahojemme kanssa. Uskomme, että välittävä ja empaattinen ote on avain onnistuneeseen yhteistyöhön. Tätä kautta voimme saada aikaan toivottuja muutoksia ja luoda merkityksellisiä kohtaamisia.

Toimintamme pohjautuu siihen, että yhdessä tehden ratkomme vanhempien, lasten ja perheiden haasteita oppimiseen liittyen. Me tarvitsemme teidät vanhemmat mukaan muutoksen tekemiseen, jotta vaikutukset lasten oppimisessa olisivat mahdollisimman pitkäaikaisia. Asiakastyön lisäksi yhdessä tekeminen kuvastaa meille toimintamallia, jolla me yrittäjinä haluamme viedä Oppivat Education Oy:tä eteenpäin koulutussektorilla. Yhteistyössä on voimaa!
Tyypillisesti meillä suomalaisessa kulttuurissa on ajateltu, että koulun tehtävänä ja myös sen vastuulla yksinään on lasten oppimisen tukeminen. Haluamme tuoda tähän kaivattua muutosta osallistaen vanhempia aiempaa enemmän lapsiensa oppimisen tukemiseen. Oppimista tapahtuu koulussa, mutta paljon myös koulun ulkopuolella. Näin ollen vanhempien panostus lastensa oppimisen tukemiseen koulun ulkopuolella on ehdottoman tärkeää. Lisäksi tutkitustikin oppiminen tehostuu, kun opeteltavaa asiaa kerrataan aktiivisesti myös vapaa-ajalla.
Toimintamme erityispedagogiikan ammattilaisina pohjautuu aina tutkittuun tietoon ja haluamme, että asiakkaamme voivat aina luottaa vastuulliseen toimintaamme. Emme siis tarjoa neuvoja tai ohjausta ilman pätevää ja aiemmin toimivaksi todettua tietoutta. Kehitämme toimintaamme myös aktiivisesti asiakkaitamme kuunnellen ja ohjauspalveluitamme on mahdollista räätälöidä asiakkaiden tarpeet yksilöllisesti huomioiden. Toimintamme vastuullisuuta tukee myös erityispedagogiikan asiantuntijuuteen pätevöittävä korkeakoulututkintomme (KM) sekä käytännön arjen kokemuksemme koulumaailmasta. Vastuullisuus tulee näkymään toiminnassamme myös ekologisten sähköisten materiaalien käytön suosimisena.

Meille on tärkeää, että me erityispedagogiikan asiantuntijoina kehitämme osaamistamme ja opimme jatkuvasti uutta, sillä elämme jatkuvan muutoksen maailmassa. Seuraamme jatkuvasti uusia kasvatus- ja opetusalan tutkimusjulkaisuja ja pyrimme kouluttamaan itseämme mahdollisimman paljon. Uskomme, että ammattitaitomme kehittäminen on avain Oppivat Educationin arvojen toteuttamiseen, sillä jatkuva oppiminen tukee välittävää ja empaattista kohtaamista, yhdessä tekemistä, toimintakulttuurin uudistamista ja vastuullisuutta.

Shopping Cart