Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.8.2022 alkaen.

Palvelun tarjoaja

Oppivat Education Oy
Y-tunnus: 3270293-9
info@oppivat.fi

Sopimuksen osat

Yleiset sopimusehdot ovat osa Oppivat Education Oy:n palvelun toteuttajien (jäljempänä ”Oppivat Education”) ja kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä “asiakas”) välistä sopimusta, joka antaa oikeuden sopimuksen mukaisten palveluiden sekä tuotteiden käyttöön.

 1. Palveluiden ja tuotteiden kohde
 2. Oppivat Education tarjoaa pedagogisia konsultaatio- ja opetuspalveluita sekä näihin liittyviä tuotteita. Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Oppivat Educationin toimittaessa näitä palveluita ja tuotteita asiakkaalle.

 3. Sopimuksen voimassaolo
 4. Sopimus asiakkaan ja Oppivat Educationin välillä on kertaluontoinen. Kertaluontoinen sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. Sopimus päättyy, kun palvelu on suoritettu loppuun.

 5. Käyttäjätunnus ja käyttöoikeudet
 6. Käyttäjätunnukset palveluihin ovat henkilökohtaisia. Ostettuja materiaaleja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Materiaalien kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain nojalla.

 7. Hinnat ja maksuehdot
 8. Oppivat Educationilla on oikeus muuttaa palveluidensa ja tuotteidensa hintoja. Verkkokaupassa näkyvä hinta on voimassa oleva hinta kyseiselle palvelulle ja tuotteelle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ALV 24 %. Asiakas sitoutuu maksamaan kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai sopimuksiin perustuvat maksut ja laskutuslisät. Maksuehto koskien laskutettavia palveluita ja tuotteita on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.

  • Oppivat Education tarjoaa palveluille ja tuotteille eri maksutapoja, kuten verkkopankki- ja luottokorttimaksut sekä laskutus. Käytettävissä olevat maksutavat näkyvät ostoksen tekemisen yhteydessä.
  • Verkon kautta ostetuissa palveluissa tai tuotteista ostosopimus hyväksytään maksun yhteydessä ja maksu toimii sitoumuksena palvelun ostolle. Muulla tavoin suoritetuista palveluiden ostosta osapuolten välille tehdään erillinen palvelusopimus ja palvelukuvaus toimitetaan asiakkaan hyväksyttäväksi.
  • Oppivat Education käyttää maksunvälityspalveluna Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd). Stripe niiden välittämät maksupalvelut voivat näkyä maksua suoritettaessa ja tiliotteella maksun saajana. Stripe-palvelun kautta voit maksaa seuraavilla maksukorteilla (credit/debit): Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit sekä American Express. Lue Stripen käyttöehdot.
  • Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Oppivat Education siirtää maksamattomat saatavat kahden huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään vapaaehtoista ja oikeudellista perintää. Laskuihin lisätään perintätoimiston hinnaston mukaiset perintäkulut.
  • Oppivat Education voi katkaista asiakkaan pääsyn hänen omistamiinsa palveluihin ja tuotteisiin viivästyneiden tai maksamattomien maksujen (myös osamaksuerien) takia, jos maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.
  • Oppivat Education ei vastaa sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita. Esimerkiksi, jos asiakas ostaa palvelun osamaksulla, tällöin maksuvelvollisuus voi siirtyä täysin asiakkaan ja osamaksupalvelua tarjoavan yrityksen väliseksi. Asiakkaan on tarkistettava kolmannen osapuolen ehdot maksutapaa valittaessa.

 9. Osamaksu (tulossa käyttöön myöhemmin)
 10. Osamaksu tarkoittaa maksuvaihtoehtoa, jossa asiakas maksaa tietyn rajallisen määrän osamaksuja päästäkseen käyttämään palvelua. Osamaksujen määrä on rajallinen ja asiakas sitoutuu ostoa tehdessä maksamaan kaikki tulevat osamaksuerät.

  Ensimmäinen osamaksuerä veloitetaan heti oston yhteydessä. Tämän jälkeen seuraavat erät veloitetaan kuukauden välein. Tulevat erät veloitetaan automaattisesti asiakkaan antamalta maksuvälineeltä.

  Jos automaattinen osamaksun veloittaminen asiakkaan antamalta maksukortilta ei onnistu, pääsy ostettuihin palveluihin katkeaa välittömästi. Pääsy palveluihin aukeaa, kun käyttäjätili aktivoidaan uudelleen sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut maksamattoman osamaksuerän. Palveluiden katkeaminen ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta tulevista tai maksamatta jääneistä osamaksueristä.

  Jotta osamaksueriä ei jäisi maksamatta, asiakkaan tulee huolehtia, että maksukortilla tai muulla maksuvälineellä on riittävästi varoja osamaksuerien maksamiseen.

  Jos asiakkaalle on kertynyt useita maksamattomia osamaksueriä, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaan tililtä välittömästi kaikki maksamattomat osamaksuerät yhdellä kerralla. Jos automaattinen maksun veloitus ei toistuvista yrityksistä ja sähköpostitse lähetettävästä huomautuksesta huolimatta onnistu, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki maksamattomat sekä kaikki jäljellä olevat maksuerät yhdellä laskulla 14 päivän maksuajalla.

  Jos osamaksu joudutaan veloittamaan automaattisen veloituksen sijaan laskulla, yritys lisää laskuun maksumuistutuslisän.

 11. Vastuunrajoitukset
  1. Oppivat Education
   • Oppivat Education noudattaa toiminnassaan huolellisuutta ja toteuttaa palvelunsa sekä tuotteensa ammattitaidolla käyttäen luotettavia tietolähteitä. Tästä huolimatta Oppivat Education ei vastaa asiakkaalle palveluissaan esiintyvistä mahdollisista virheistä.
   • Oppivat Education ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen, tuotteeseen tai palveluun liittyvästä vahingosta. Oppivat Education ei vastaa myöskään mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta paitsi siihen asti kuin pakottava määräys kuluttajanasuojalaissa tai muussa pakottavassa laissa on kyseisen vahingon osalta toisin määrännyt. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi asiakkaan toimesta kolmannelle osapuolelle tuottamia vahinkoja, jotka ovat syntyneet Oppivat Educationin palveluiden tai tuotteiden väärinkäytöstä.
   • Oppivat Education ei vastaa verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä ja siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelystä eikä kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden, kuten kurssialustan toimintahäiriöistä (esim. järjestelmien toimintahäiriöt ja viiveet maksujen siirtymisessä) eikä sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita.
   • Oppivat Education ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden aikaansaamista tuloksista. Oppivat Education ei näin ollen takaa sitä, että palvelut tai tuotteet tuottavat välittömästi asiakkaalle hyötyä.
  2. Asiakas
   • Asiakkaalla on vastuu toimittaa oikeat ja paikkansapitävät tiedot Oppivat Educationille.
   • Asiakkaalla on velvollisuus pitää henkilötietonsa ajan tasalla.
   • Asiakkaalla on viipymättä velvollisuus ilmoittaa muutoksista, jotka vaikuttavat Oppivat Educationin tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen.
   • Asiakas ei saa siirtää Oppivat Educationin kanssa tehtyä sopimusta tai luovuttaa saamaansa materiaalia kolmannelle osapuolelle.
   • Jos asiakas laiminlyö sopimuksen tai näiden yleisten sopimusehtojen noudattamisen, voi Oppivat Education katkaista asiakkaan käyttöoikeuden palveluihin ja tuotteisiin kunnes laiminlyönnit on korjattu. Ellei asiakas korjaa laiminlyöntejä tai jos Oppivat Education katsoo sopimusrikkomuksen olevan olennainen, voi Oppivat Education purkaa sopimuksen päättymään välittömästi. Oppivat Educationin purkaessa sopimuksen, on asiakkaan korvattava Oppivat Educationille sopimuksen mukaiset ja sen purkamisesta aiheutuneet kustannukset.
   • Mikäli asiakas ei noudata edellä mainittuja ehtoja, on hän velvollinen korvaamaan Oppivat Educationille kaiken aiheuttamansa vahingon, joka saattaa syntyä tämän seurauksena.
 12. Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen
 13. Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia. Oppivat Educationin rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät täältä. Tietosuojaseloste

 14. Toimintatavan muutokset
 15. Oppivat Educationilla on oikeus muokata palveluidensa, tuotteidensa, tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja muuttaa toimintatapojaan, kun palveluita ja tuotteita kehitetään tai kun Oppivat Educationin toimintaa koskevat lait tai viranomaismääräykset muuttuvat.

  Oppivat Educationilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa palvelut ja tuotteet pois käytöstä saatavillaolon aikana, jos palvelun tai tuotteen ylläpito tai huolto sitä vaatii. Oppivat Education pyrkii ilmoittamaan käyttökatkosta etukäteen.

 16. Erimielisyydet ja sovellettava laki
 17. Nämä sopimusehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Mikäli kuitenkin erimielisyyksiä syntyy palveluista, tuotteista tai sopimuksesta muutoin, pyritään ne ratkaisemaan asiakkaan ja Oppivat Educationin välisillä neuvotteluilla.

  Mikäli palveluita, tuotteita tai muutoin sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttaja voi olla myös yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

  Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluista, tuotteista tai sopimuksesta muutoin aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Oppivat Educationin kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa, elleivät asiakas ja yritys pääse asiassa neuvotteluilla sovintoon.

 18. Sopimusehtojen muutos
 19. Oppivat Education pidättää itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Oppivat Education pyrkii ilmoittamaan viestintäkanavissaan sopimusehtojen muutoksista etukäteen. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön ja päättämään sen jälkeen, haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, Oppivat Educationin sivustojen, palveluiden ja tuotteiden käyttö tulee välittömästi lopettaa.

  Tämä on Oppivat Education Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Shopping Cart